Affärsområde: Marin industri, avgasrening kopplad till förbränningsugn ombord
Klient: Oljeborrningsföretag
Land: USA
Problem: På grund av miljöregler krävdes att utsläppen från förbränningsugnen ombord reducerades. Utsläppen av partiklar behövde minskas radikalt
Lösning: En PowerSwirl® utvecklades för att hantera luftflödet 3,3 m3/s.
Uppnådd effektivitet: Miljömyndighetens prov visade att tröskelvärdet uppnåddes