Lite historik

Ingvar Hällgren grundade FRP Research AB 1989 i samband med att han arbetade på sin Licentiat-examen kring ”Fiber Reinforced Plastics”. Syftet var att kunna bekosta vissa utgifter i samband därmed genom att erbjuda konsultuppdrag inom området.

Bolaget var därefter i stort sett vilande under 20 år, men hade vissa intäkter från bokföringsuppdrag åt några mindre bolag.

När Ingvar började trappa ner sin anställning vid Alfa Laval kring 2008, fanns ett behov hos flera mindre företag att utveckla och författa patentansökningar för att skydda sina uppfinningar till en rimlig kostnad. Verksamheten visade bli mycket framgångsrik och resulterade i en mängd ärenden i Sverige (PRV), Europa (Wipo och EPO) och USA. Kundernas ansökningar handlade om marin och industriell rökgasrening, partikelrening, växtodlingssystem samt kemisk organisk apparatteknik.

Under senare tid har verksamheten också omfattat städning av mindre företag inkluderande tidsödande avveckling av dem.

FRP erbjuder fortsättningsvis konsulttjänster baserade på Ingvar Hällgrens samlade tekniska kunnande och erfarenhet.