Cyklonteknik kan användas i många olika industriella sammanhang.

Vid arbete med produkter som innehåller pulver, inom exempelvis farmaceutisk-, kemisk- eller livsmedelsindustri, ställer våra kunder krav på högsta möjliga effektivitet vid insamlingen av pulversubstanser och värdefulla luftburna partiklar.

Den höga effektiviteten i våra digitalt optimerade cykloner gör det möjligt att samla in en maximal mängd av produkten. Partiklarna samlas i en separat behållare, som är lätt att tömma. Detta garanterar också en konstant luftflöde, inget ökat tryckfall över tiden och ingen driftsstopp vid filtreringen.

Standard M-Serie PowerSwirl® cyklonseparatorer

  M 50M 100M 150M 250
Optimalt luftflöde[l/s]5-2015-8020-20040-350
Tryckfall[kPa]1.3-181.6-181.4-291.4-28
Höjd[mm]1020121913001400
Diameter[mm]50100140242

Luftburna partiklar utgör ett stort problem vid en mängd olika industriella processer. Både de anställdas hälsa och maskiners effektivitet kan påverkas negativt av genererat damm.

Våra cykloner ger en tillförlitlig lösning för stoftrening av luft, med en konstant hög prestanda och mycket låga underhållskostnader.

Cyklonerna kan användas exempelvis i industridammsugare, vid betongskärning och slipning samt på sågverk.

Med allt striktare miljöregler, står många industrier inför tuffa utmaningar när det gäller utsläpp av olika föroreningar i miljön. Ett av de största problemen är utsläpp av olika partikulära substanser, farliga att inandas och som även bidrager till ökad global uppvärmning, enligt experterna.