Historik

CentriClean Systems AB (CCS) grundades 2007 i syfte att utveckla och sälja produkter för dammseparering. Grundarna var Thomas Davidsson (TD) som VD, Ingvar Hällgren (IH) som tekniskt ansvarig samt Göran Lindberg (GL) som ordförande och investerare.

Företaget fick en flygande start i och med ett större projekt att rena avgaserna från en sodapanna medelst en slags roterande insats i en cyklon. Metoden fungerade, men var tekniskt/ekonomiskt vansklig att skala upp i denna tillämpning.

Under sommaren 2007 köptes en lokal i Tullinge Hantverksby, med kontor och verkstad/lab och inom ett halvår hade företaget 3 anställda ingenjörer. TD lämnade företaget efter en kort tid och efter diverse andra förändringar fortsatte IH som VD. Tack vare några statliga bidrag och lån fram till 2010 kunde företaget satsa på att utveckla en egen förbättrad cyklonteknik ”PoweSwirl”, bl a med hjälp av CFD-beräkningar (Computer Fluid Dynamic). Flera skräddarsydda lösningar, bl a medicinska cykloner, såldes både till mindre och stora svenska industrier.

Ryktet spred sig beträffande ”PowerSwirl” och konsultverksamheten kom igång och därmed ökade intäkterna. CCS anställde 2010 ytterligare två personer för försäljning/datahantering och utveckling/elektronik. Företaget hade också kontakt med ett större svenskt företag inom betongslipnings-branschen, som var i behov av en bättre utrustning för rening av damm. Kraven var mycket höga, beträffande luftrening, dammhantering, sugförmåga och inte minsta gruskorn fick lämnas kvar på golvet.

Att samtidigt utveckla och sälja enstaka specialanpassade cykloner går till en viss gräns och företaget var 2010 i starkt behov av kapitaltillskott. CCS hade vid denna tid fått kontakt med ett kinesiskt konsortium, som var villigt att köpa in sig till 40% i bolaget. Planen var att marknadsföra CCS’s teknik i Kina samt också där tillverka de cykloner som CCS sålde i Europa.

Under den kommande tiden fram till och med 2012 lades CCS’s halva kapacitet på att lära upp det kinesiska CentriClean-teamet (ca 20 personer) och stötta med tekniska beräkningar, inte minst på CFD-området. Den andra halvan lades på utvecklingen av ovan nämnda partikelavskiljare för golvslipning. Det visade sig att kunden även hade behov av att slipa golv belagda med linoleummattor. Problemet med de långa fibrer som frigjordes under slipningen löstes genom att montera ”PowerSwirl”-cyklonen inuti en större cyklon, vilket även visade sig öka effektiviteten och minska energiförbrukningen. Lösningen patenterades per omgående (”dubbelcyklonen”). Patentet och dammsugarprototypen såldes sedermera till kunden i fråga, som fortfarande 2020 säljer dammsugare enligt detta koncept.

CCS Kina tillverkade, under ca 1,5 år, cykloner som vi sålde, t ex en nollserie av ”dubbelcykloner” och automatfilter, som fälttestades i Sverige. Även stora cykloner med diameter kring 1 m tillverkades och såldes till USA för rening av avgaser från sopförbränning ombord på oljeriggar. En medicinsk partikelrenare med en cyklon och två automatfilter såldes till en läkemedelstillverkare i Europa. Vår kinesiska avdelning tillverkade även ett stort säckfilter (45 m3/h) för rening av dieselavgaser i ett pappersbruk i Libanon.

De kinesiska delägarna lyckades inte få upp försäljningen till en rimlig nivå, vilket under 2013 ledde till avveckling av CCS Kina. Dessvärre innebar det också att all personal i Sverige kom att avvecklas under ordnade former Från 2014 och framåt har IH själv drivit CCS och genomfört många lyckade mindre konsultprojekt, både inom gasrening och vätskerening byggande bl a på ”PowerSwirl”-konceptet. Gamla kunder har kommit tillbaka med nya uppdrag och också nya kunder har tillkommit.