Inom ramen för verksamheten i CentriClean Systems AB och FRP-Research AB har Ingvar Hällgren varit involverad i ett flertal patent, både som uppfinnare och med patentsupport. Som exempel kan nämnas samarbetet med Vertical Plants System AB, som resulterat i ett beviljat svenskt patent.

Fler exempel på patentprojekt finns här. I Svensk Patendatabas går det att söka på de olika numren på resp. patent i listan för fullständig information.