Affärsområde: Betongslipningsindustri.
Kund: Tillverkare av betongslipmaskiner
Land: Sverige
Problem: Företagets stoftavskiljare kunde inte hålla ett konstant luftflöde eftersom både för- och slutfilter satte igen, resulterande i dåligt sugresultat, samt även överhettade elmotorer.
Lösning: En stor dammängd (2 kg/min) krävde utveckling av en unik tvåstegs PowerSwirl®, som kan beskrivas som en cyklon inbyggd i en cyklon, vilken tar ca 95% av stoftet. Denna dubbelcyklon kombinerades med ett HEPA filter med automatisk tryckluft-backspolning, styrd av en mikrodator.
Uppnådd reningsgrad: ~99.9% vid konstant sugresultat