Affärsområde: Framställning av läkemedelssubstanser
Kund: Ett läkemedelsföretag, insamling av luftburna allergiframkallande ämnen
Land: Sverige
Problem: Ett maximal mängd farmaceutiska ämnen måste samlas in. De tidigare traditionella cykloner som användes hade en otillräcklig effektivitet, vilket innebar att värdefulla substanser inte kunde tas tillvara fullt ut. Partiklarnas speciella aerodynamiska egenskaper bidrog till svårigheter vid separeringen.
Lösning: En PowerSwirl®, som ger en tillförlitlig och hög effektivitet, utvecklades åt företaget.
Uppnådd reningsgrad: ~99.9%

Affärsområde: Framställning av läkemedelssubstanser
Kund: Ett läkemedelsföretag, insamling av pulverrester från tabletteringsmaskiner
Land: Irland
Problem: En ny toxisk substans ska tabletteras och fabrikens ordinarie filtersystem var ej lämpligt att kontaminera. Kunden önskade också en kompakt stoftavskiljare där stoftet kunde tömmas på ett säkert och hygieniskt sätt. Flöde 230 l/s.
Lösning: En PowerSwirl®-cyklon med hög effektivitet dimensionerades för det angivna flödet. De partiklar som passerade cyklonen fångades i två parallella HEPA-filter med automatisk backspolning. Cyklon och filter försågs med s.k Longopack®-tömning där operatören försluter en full säck och sen drar fram en ny, utan att komma i kontakt med stoftet.
Uppnådd reningsgrad: ~99.9%