Teknisk problemlösning

posted in: Okategoriserade | 0

Teknisk problemlösning går som bäst när de berörda har ”kniven på strupen”, t ex när ett företag inte kan svara på konkurrentens nya teknik. I detta läge är det plötsligt politiskt möjligt att kalla in externa experter, ofta från det egna, men även från närliggande teknikområden. Det är här som FRP Research/ CentriClean (CCS) kan komma in i bilden, med Ingvar Hällgren som seniorkonsult.

Ett talande exempel utspelade sig för några år sedan när ett större företag var i knipa, eftersom konkurrenten hade infört en patenterad cyklonrening av in-luften till en 2-takts bensinmotor. Den inkallade CCS-konsulten föreslog ett roterande separeringssteg integrerat med svänghjulet och redovisade gjorda CFD-flödesberäkningar, varvid teknikchefen pekade på strömnings-bilden och utropade; ”Nu vet jag hur vi enkelt löser saken”. Han såg nämligen möjligheten att flytta insugspunkten till ett område med mindre koncentration av partiklar.

För säkerhets skull beställde företaget framtagandet av ett patent för den roterande separerings-lösningen. Båda parter var därmed nöjda.

Exempel på vad FRP Research/ CentriClean kan hjälpa till med:

  • Gå runt konkurrentens patent
  • Beräkna en optimal cyklon-/ filterlösning och fixa tillverkningsritningar
  • Hållfasthetsberäkningar av olika slag.
  • Materialproblem, metaller, gummi, plaster mm
  • Tribologi
  • Strömning
  • Kvalitetsfrågor, t ex FMEA