Patent-support

posted in: Okategoriserade | 0

Många företag har inte tid eller kunskap att själva skydda sin teknik genom patent. Detta gäller speciellt små teknikföretag och start-ups, som dessutom kanske inte har råd att anlita en patentbyrå.

Hur kan patent användas för att stärka t ex ett startup-företags affärer?

  • Ansökningsavgiften för svenskt patent är endast 3000 kr och bokförs som tillgång i balansräkningen
  • Ett patent håller de flesta ”copy-cats” borta, genom en ”Pat Pending” referens på produkterna och i broschyrer etc.
  • Man har 12 månader på sig, att sälja ansökan eller en licens, innan beslut måste tas att gå vidare mot en internationell ansökan (PCT), till en avgift på ca 30.000 kr. Möjlighet finns här att förbättra ansökan.
  • När 18 månader har gått blir ansökan publik och konkurrenterna kan ta del av tekniken och agera därefter, tex hävda att de var först, eller att tekniken var känd för 18 månader sedan.
  • Om en PCT ansökan gjorts, enligt ovan, så har ansökan satts i ett slags ”vänteläge” fram till månad 32 (undantag finns), då beslut måste ha tagits i vilka andra länder ansökan skall fullföljas. Hela EU kostar i så fall ytterligare ca 30.000 kr. Om ansökan blir godkänd av EPO, vet vi att ansökan har substans och kan, vid en försäljning, ha ett värde på flera miljoner och i många fall tiofalt.
  • Vid en förhandling med det köpande företaget finns flera varianter. För det mindre säljande företaget (och även för det köpande) kan det vara en fördel om det får en fri licens att sälja tekniken inom andra affärsområden. ”Att sälja kakan och ändå ha den kvar”.

Att samarbeta med FRP Research i patentfrågor innebär tillgång till bred teknisk kompetens till en mycket rimlig kostnad. För ett medelsvårt svensk ansökan brukar vi debitera ca 15 000 kr. Se exempel på lyckade ansökningar här.

Exempel på vad FRP Research/ CentriClean kan hjälpa till med:

  • Gå runt konkurrentens patent.
  • Utreda vad som är patenterbart i en metod, eller apparat/maskin/produkt.
  • Ta hand om hela kedjan från svensk ansökan (PRV) till Europa (EPO) och övriga länder t ex USA.